top of page

O společnosti

Společnost MedicPort s.r.o. je dceřinou společností EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o. a tímto se také řadí do obchodní skupiny Ovision Group, existující od roku 2014.

Jednotlivé subjekty skupiny se primárně zaměřují na optimalizaci procesů, automatizaci procesů, robotizaci, služby a práci s dokumenty ve všech jejich podobách a životních cyklech. A to včetně prodeje a servisu tiskového HW a SW, vývoje systémových nástrojů. 

Pomáháme zvýšit dostupnost farmaceutického zboží

V našich projektech dlouhodobě zaměstnáváme také kolegy s různým stupněm zdravotního znevýhodnění, což nás často vede k přemýšlení o byznysu trochu jinak a v širokých souvislostech.

 

Nyní jsme se rozhodli vložit energii, finanční prostředky a výše zmíněné zkušenosti do oboru velmi konzervativního a na první pohled vzdáleného. Který ale, dle našeho názoru, zejména nyní potřebuje držet krok s aktuálními trendy a technickými možnostmi současné doby.

 

Naším cílem je umožnit prostřednictvím plně automatizovaných prodejních míst v podstatě kdykoli a kdekoli přístup k farmaceutickým produktům všem spoluobčanům, ať už žijí ve velkých aglomeracích, nebo na odlehlejších místech. A to vše rychleji, levněji a pohodlněji.

 

Naše řešení je modulární, kompaktní, procesně bezpečné, ekonomicky výhodné a provozně udržitelné i v místech, kde se lékárny redukují nebo ruší.

Jak vznikl Medicport

Na počátku byl povzdech kolegy na jedné z porad, jenž bydlí na malém městě a již třetí den nestihl vyzvednout recept v lékárně, která zavírá v 16 hodin. Protože se v OVISION Group dlouhodobě zabýváme automatizací procesů a robotizací, řekli jsme si, že zjistíme více, zda by bylo možné provozovat autonomní lékárnu, obdobně jako bezobslužné prodejny potravin v malých obcích.

 

Stručná odpověď byla "v ČR to nejde, protože legislativa." Téma nám přišlo nicméně natolik zajímavé, že jsme vytvořili tým složený z techniků, právníků, lékárníků, specialistů na logistiku a dalších.

 

V každé zemi EU je v této oblasti situace odlišná, neexistuje jednotná legislativa. Někde je možný zásilkový prodej léků na recept, jinde ne apod.

 

Dalším krokem bylo zmapování stávajících řešení a zjištění, že podobný výrobek nikdo v EU ani vzdálenějším zahraničí nenabízí.

 

Rozhodli jsme se tak založit klasický projekt a sestavit projektový tým, který navrhne technické řešení a stanoví ekonomiku pro potenciální kupce - návratnost řešení.

NÁŠ TÝM

Zakladatelé MedicPort

PRESS

Pro novináře a odbornou veřejnost

Tiskové oddělení

Zdeněk Kadlec

info@medicport.eu

bottom of page